Ortosana d.o.o.Misija

Vrednote
V ortoSani verjamemo v etične vrednote in strokovnost, na njih temelji naše delo, naš uspeh in rast, od kar smo začeli leta 1992. Te vrednote bodo tudi v bodoče temelj v odnosih do naših strank, partnerjev in kolegov.Na teh vrednotah bomo še naprej gradili medsebojno zaupanje, ki je osnova za našo uspešnost.

Poslanstvo
  • Svetovanje pri izbiri funkcionalnega pripomočka.
  • Nuditi dobro tehnično podporo medicinski stroki in z našim strokovnim znanjem omogočiti čim bolj neodvisno življenje.
  • Širiti ponudbo funkcionalno najkvalitetnejših tehničnih pripomočkov in ostalih medicinskih pripomočkov.

Vizija
S korektnim odnosom do uporabnikov in plačnika pripomočkov, postati vodilni dobavitelj kvalitetnih infunkcionalnih medicinskih tehničnih pripomočkov v Sloveniji.

slogan_1.jpg